Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Ιωάννης Κεφαλογιάννης, υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, σχετικά με τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ, για τη διαχείριση διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης των μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.).

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση, η διαδικασία εκλογής, μονιμοποίησης και εξέλιξης των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Σ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Διαχείρισης διαδικασιών (ΑΠΕΛΛΑ). Στο εν λόγω πληροφοριακό σύστημα τηρείται γενικό μητρώο όπου εγγράφονται υποχρεωτικά οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές και οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές των Α.Σ.Ε.Ι.

Η λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ στα Α.Σ.Ε.Ι., αποτελεί μια θετική εξέλιξη στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των διαδικασιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και της γενικότερης προσπάθειας περιορισμού της γραφειοκρατίας.