Διδακτικών ετών 2023-2024 και 2024-2025

Αρχικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων Ε.Ε.Π της ΑΕΝ/Α, για τις θέσεις Επιστημονικών & Εργαστηριακών Συνεργατών Ναυτικών, Γενικών και Τεχνικών μαθημάτων.

 Πίνακες κατάταξης (6ΗΛ54653ΠΩ-ΔΥΠ)