Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων θα διαθέτει κάθε περιφέρεια της χώρας με σκοπό την αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και τον καλύτερο συντονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος και όλων των δυνάμεων Πολιτικής Προστασίας. Η σύμβαση παραλαβής τους υπεγράφη πριν λίγες μέρες από τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια και αποτελεί την πρώτη υπογραφή σύμβασης, για προμήθεια εξοπλισμού μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, ύψους 8,7 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ».

Κάθε Κινητό Κέντρο Επιχειρήσεων αποτελείται από ένα σύστημα δύο οχημάτων 4Χ4. Το πρώτο με θέσεις εργασίας τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών και ένα προσδεδεμένο drone, για άμεση μετάδοση οπτικού υλικού με ευκρίνεια. Το δεύτερο ως όχημα υποστήριξης και εξοπλισμού. Παράλληλα θα διαθέτουν μετεωρολογικό σταθμό και συστήματα διαλειτουργικότητας με το σύστημα διαχείρισης του στόλου του Πυροσβεστικού Σώματος “ ENGAGE”.

Τα νέα κέντρα θα τοποθετηθούν στις 13 περιφερειακές πυροσβεστικές διοικήσεις της χώρας αυξάνοντας σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος και έρχονται να προστεθούν στα 4 κινητά επιχειρησιακά κέντρα με την κωδική ονομασία “ ΟΛΥΜΠΟΣ” που ήδη διαθέτει το Πυροσβεστικό Σώμα.

Τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων θα στελεχωθούν από οδηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και δυναμικό των Περιφερειακών Κέντρων Επιχειρήσεων (ΠΕΚΕ) ενώ θα βρίσκεται μαζί τους και επιστημονικό προσωπικό ώστε να παρέχουν άμεσα πληροφορίες και δεδομένα σε όσους βρίσκονται στο πεδίο ούτως ώστε να «μηδενίζεται» ο χρόνος αλλά και να υπάρχει αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση. Ειδικότερα, τα Κινητά Κέντρα Διοίκησης αναμένεται να συμβάλουν αφενός στην υποστήριξη του έργου της Πολιτικής Προστασίας για τη διαχείριση σοβαρών έκτακτων καταστάσεων αφετέρου στην ανάπτυξη της επιχειρησιακής δυνατότητας του Πυροσβεστικού Σώματος. Παράλληλα θα συνεισφέρουν στην άμεση παρέμβαση σε πληγείσες περιοχές βελτιστοποιώντας σημαντικά τους χρόνους απόκρισης ενώ θα μπορούν να συμβάλουν στην λήψη κρίσιμων αποφάσεων. Τέλος θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης και συντονισμού δράσεων σε περιπτώσεις φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.

Τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων θα είναι μικρά, ευέλικτα, τετρακίνητα οχήματα (Van) και θα έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν πιο δυσπρόσιτα μέρη προκειμένου να έχουν μεγαλύτερη εδαφική κάλυψη με σκοπό την άμεση και ταχεία παρέμβαση. Επιπλέον σε περίπτωση που προκύψουν έκτακτες και αυξημένες ανάγκες θα έχουν τη δυνατότητα να μετακινηθούν σε άλλη περιφέρεια ενώ εφόσον ζητηθεί θα μπορούν να συνδράμουν και σε συμβάντα στο εξωτερικό.

«Στο πλαίσιο έργων ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων της Πολιτικής Προστασίας με βάση το εθνικό πρόγραμμα “ ΑΙΓΙΣ” προβλέπεται η διαμόρφωση μιας καθετοποιημένης διοικητικής οργάνωσης. Αυτή θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των δομών της Πολιτικής Προστασίας με στόχο το σωστό συντονισμό τους για τη μέγιστη αποτελεσματικότητα του συνόλου των δράσεών τους. Επομένως, η ύπαρξη Κινητών Κέντρων Διοίκησης στο πεδίο δράσης με στόχο την εύρυθμη διοίκηση και την ολιστική διαχείριση των κρίσεων είναι καθοριστική στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών», τονίζει ο πύραρχος Νεκτάριος Θεοδωράκος. Όπως εξηγεί, τα Κινητά Κέντρα έχουν ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του επικεφαλής σε επιχειρησιακό επίπεδο στο πεδίο για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, σεισμικών και πλημμυρικών φαινομένων, ατυχημάτων και άλλων σοβαρών περιστατικών αλλά και τεχνολογικών καταστροφών. Μεταξύ άλλων παρέχουν υποστήριξη στον συντονισμό υφιστάμενων επίγειων και εναέριων δυνάμεων καθώς και των εμπλεκόμενων συνεργαζόμενων φορέων. Διαβιβάζουν αιτήματα, εντολές, οδηγίες και πληροφορίες, ενισχύουν την ασύρματη επικοινωνία και συμβάλλουν στην ομαλή διεξαγωγή της διοικητικής υποστήριξης και μέριμνας.

Τα Κινητά Κέντρα Επιχειρήσεων αναμένεται ουσιαστικά να αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ πεδίου επιχειρήσεων των τοπικών περιφερειακών κέντρων καθώς και το Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, όπως αναφέρει ο κ. Θεοδωράκος ενώ προσθέτει ότι εντός των κινητών κέντρων δύναται να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις συντονιστικές συσκέψεις, ενημερώσεις ηγεσίας και τηλεδιασκέψεις.

φωτογραφία αρχείου