Ο χάκερ είναι ένα άτομο που προσπαθεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα σύστημα ή ένα δίκτυο υπολογιστών χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Οι χάκερ χρησιμοποιούν διάφορες μεθόδους για να επιτύχουν τους στόχους τους, όπως:

 • Διαρροή κωδικού πρόσβασης: Οι χάκερ προσπαθούν να βρουν τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα ή δίκτυα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με την εκτέλεση επιθέσεων brute force ή με τη χρήση λογισμικού κακόβουλου κώδικα.
 • Εκμετάλλευση ευπαθειών: Οι χάκερ αναζητούν ευπάθειες στα συστήματα και τα δίκτυα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε αυτά. Οι ευπάθειες μπορεί να είναι σφάλματα λογισμικού, κακή αρχιτεκτονική ή κακή πρακτική ασφάλειας.
 • Social engineering: Οι χάκερ χρησιμοποιούν την εξαπάτηση για να αποκτήσουν πρόσβαση σε συστήματα ή δίκτυα. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, όπως με την αποστολή ψεύτικων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με την τηλεφωνική επικοινωνία με τους χρήστες.

Διαρροή κωδικού πρόσβασης από χάκερ 

Η διαρροή κωδικού πρόσβασης από χάκερ είναι μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια των χρηστών. Όταν ένας χάκερ αποκτά πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό πρόσβαση για να αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς, δεδομένα και υπηρεσίες του χρήστη.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους ένας χάκερ μπορεί να διαρρεύσει έναν κωδικό πρόσβασης. Οι πιο συνηθισμένοι τρόποι είναι:

 • Επιθέσεις brute force: Οι επιθέσεις brute force είναι προσπάθειες για την αποκρυπτογράφηση ενός κωδικού πρόσβασης δοκιμάζοντας όλες τις πιθανές συνδυασμούς γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Οι επιθέσεις brute force μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικές εάν ο κωδικός πρόσβασης είναι μικρός ή εύκολο να προβλεφθεί.
 • Χρήση λογισμικού κακόβουλου κώδικα: Το λογισμικό κακόβουλου κώδικα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη λήψη των κωδικών πρόσβασης των χρηστών όταν εισάγονται σε μια ιστοσελίδα ή σε μια εφαρμογή.

Όταν ένας χάκερ αποκτά πρόσβαση στον κωδικό πρόσβασης ενός χρήστη, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτόν τον κωδικό πρόσβαση για να κάνει τα εξής:

 • Να αποκτήσει πρόσβαση σε λογαριασμούς, δεδομένα και υπηρεσίες του χρήστη.
 • Να κλέψει χρήματα ή προσωπικά δεδομένα.
 • Να προκαλέσει ζημιά ή να διαταράξει την παροχή υπηρεσιών.

Οι χρήστες μπορούν να προστατευθούν από τη διαρροή κωδικού πρόσβασης από χάκερ ακολουθώντας τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

 • Χρήση ισχυρών κωδικών πρόσβασης: Οι κωδικοί πρόσβασης πρέπει να είναι τουλάχιστον 12 χαρακτήρες και να περιλαμβάνουν έναν συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
 • Εναλλαγή κωδικών πρόσβασης τακτικά: Οι χρήστες πρέπει να αλλάζουν τους κωδικούς πρόσβασης τους τακτικά για να αποφύγουν την επαναχρησιμοποίηση του ίδιου κωδικού πρόσβασης σε πολλούς λογαριασμούς.
 • Ενεργοποίηση πολλαπλής παραμετροποίησης: Η πολλαπλή παραμετροποίηση απαιτεί τους χρήστες να εισάγουν δύο ή περισσότερους τύπους ταυτοποίησης για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα σύστημα ή ένα δίκτυο.
 • Ενημέρωση του λογισμικού: Το λογισμικό πρέπει να ενημερώνεται τακτικά για την αντιμετώπιση ευπαθειών.
 • Χρήση λογισμικού ασφαλείας: Το λογισμικό ασφαλείας μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των συστημάτων και των δικτύων από επιθέσεις.

Εάν ένας χρήστης πιστεύει ότι ο κωδικός πρόσβασης του έχει διαρρεύσει, πρέπει να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης αμέσως και να επικοινωνήσει με τον πάροχο υπηρεσιών για να λάβει περαιτέρω οδηγίες.

Το social engineering είναι μια τεχνική απάτης που χρησιμοποιείται για την απόσπαση ευαίσθητων πληροφοριών ή την πραγματοποίηση μη εξουσιοδοτημένων ενεργειών από έναν άνθρωπο. Οι επιθέσεις social engineering βασίζονται στην εκμετάλλευση των ανθρώπινων συναισθημάτων, της προκατάληψης ή της απλής αμέλειας για να παραπλανήσουν το θύμα.

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι επιθέσεων social engineering, αλλά ορισμένες από τις πιο κοινές περιλαμβάνουν:

 • Phishing: Ο επιτιθέμενος στέλνει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ένα μήνυμα που φαίνεται να προέρχεται από μια αξιόπιστη πηγή, όπως μια εταιρεία ή μια κυβέρνηση. Το μήνυμα ζητά από το θύμα να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες, όπως τον κωδικό πρόσβασης ή τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του.
 • Pretexting: Ο επιτιθέμενος τηλεφωνεί ή επικοινωνεί με το θύμα και προσποιείται ότι είναι από μια αξιόπιστη πηγή. Ο επιτιθέμενος μπορεί να ζητήσει από το θύμα να αποκαλύψει ευαίσθητες πληροφορίες ή να προβεί σε μια μη εξουσιοδοτημένη ενέργεια, όπως να μεταβεί σε έναν μολυσμένο ιστότοπο.
 • Quid pro quo: Ο επιτιθέμενος προσφέρει στο θύμα κάτι σε αντάλλαγμα για ευαίσθητες πληροφορίες ή μη εξουσιοδοτημένες ενέργειες. Για παράδειγμα, ο επιτιθέμενος μπορεί να προσποιηθεί ότι είναι ένας υπάλληλος της εταιρείας του θύματος και να προσφέρει μια έκπτωση ή ένα δώρο για να τον πείσει να αποκαλύψει τον κωδικό πρόσβασης του.