Στο αμφιθέατρο του υπουργείου Δικαιοσύνης θα πραγματοποιηθεί σήμερα (12,30 μ.μ.) εκδήλωση με θέμα την φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη και ειδικότερα οι δικονομικές εγγυήσεις σε ανήλικους που κατηγορούνται ή είναι ύποπτοι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού διακρατικού προγράμματος «JUST CLOSER»

Το Ευρωπαϊκό διακρατικό πρόγραμμα JUST CLOSER, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, προωθεί τις αρχές της φιλικής προ τα παιδιά δικαιοσύνης (Ευρωπαϊκή οδηγία 2016/800) σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτα ή κατηγορούμενα πρόσωπα, σε ποινικές διαδικασίες.

Ειδικότερα, το JUST CLOSER στοχεύει στην προώθηση και ενίσχυση της συμμετοχής των παιδιών σε ποινικές διαδικασίες ξεκινώντας από πραγματικές πρακτικές καθώς και από την άμεση εμπειρία των παιδιών, ενισχύοντας παράλληλα τις δεξιότητες των επαγγελματιών που εργάζονται με και για παιδιά. Στο έργο συμμετέχουν έξι εταίροι από τέσσερις χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων και το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ελλάδας.

Να σημειωθεί, ότι στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος έχουν μέχρι σήμερα, πραγματοποιηθεί επιμορφωτικές δράσεις σε 8 πόλεις της Ελλάδας, με τη συμμετοχή συνολικά περίπου 350 ατόμων (δικαστές, εισαγγελείς, δικηγόροι, επιμελητές ανηλίκων κ.λπ.), που ασχολούνται με την απονομή δικαιοσύνης σε πεδία του αφορούν το παιδί. Πρόσθετες εκπαιδεύσεις έχουν ζητηθεί από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Υπουργός Δικαιοσύνης- Γεώργιος Φλωρίδης

Υφυπουργός Δικαιοσύνης-Ιωάννης Μπούγας

Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης-Πάνος Αλεξανδρής

Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού-Γεώργιος Μαυρωτάς

Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Ειδικής Αγωγής-Ιωάννης Κατσαρός

«ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ JUST CLOSER»

Ευτυχία Κατσιγαράκη, Εγκληματολόγος, MSc. Surrey UK, Ph.D, Ανεξάρτητος Εμειρογνώμονας Συμβουλίου της Ευρώπης Επιτροπή CDNF – VAE

Επιστημονική υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Διακρατικού προγράμματος JUST CLOSER

«ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΑΦΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

Παρουσίαση του οπτικοακουστικού εκπαιδευτικού υλικού που πρόεκυψε από τα παιδιά που συμμετείχαν στο διακρατικό πρόγραμμα «JUST CLOSER» με την ιδιότητα των YOUTH LEADERS και YOUNSTERS και είχαν ή ακόμα έχουν εμπλοκή με τη ποινική δικαιοσύνη).

«ΣΥΖΗΤΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ»

Συντονίζουν: Σιμός Παπαδόπουλος Αν Καθηγητής Παιδαγωγικής του Θεάτρου Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Αφροδίτη Μαλλούχου Επιμελήτρια Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά

Βασιλική Καλογέρα Επιμελήτρια Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών.

«ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΣ»

Μαρίνα Μπόζνου, Εφέτης Ευβοίας, Εφέτης Ανηλίκων Ευβοίας, πρ. Δικαστής Ανηλίκων Αθηνών.

Γιώργος Ι. Παντελίδης,Πρόεδρος Πρωτοδικών Πειραιώς, Δικαστής Ανηλίκων Πειραιώς, τ.Ανακριτής Ανηλίκων Πειραιώς

Βασιλική Καλογέρα Επιμελήτρια Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών- Κοινωνιολόγος-Εγκληματολόγος

Νάντια-Ελπίς Ρωμανίδου, Προϊσταμένη Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, Νομικός.

Αφροδίτη Μαλλούχου Επιμελήτρια Ανηλίκων Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων Πειραιά-Κοινωνική Λειτουργός-Διδάκτωρ Αντεγκληματικής Πολιτικής- Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Γαβριήλ Αμίτσης, Νομικός, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής