Την Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024, επισκέφθηκε τη Σχολή Εθνικής Άμυνας, ο Επιθεωρητής Αναδιοργάνωσης του ΣΞ στο ΓΕΕΘΑ & Συντονιστής Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών,  Αντγός Μιχαήλ Κλούβας, ο οποίος πραγματοποίησε ομιλία στους σπουδαστές της 76ης Εκπαιδευτικής Σειράς  με θέμα «Συμβολή ΕΔ στην Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών-Θεσμικό Πλαίσιο Αντιμετώπισης Καταστροφών-Συγκρότηση και Λειτουργία Δκσεως Κατασκευών & Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών».