Από 22 Φεβρουαρίου έως 01 Μαρτίου 2024 και στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου έτους 2024, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΧΟΥ ΖΩΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Νέα Σάντα Κιλκίς, εκπαίδευση 4 Αξιωματικών από την Αίγυπτο, 1 Αξιωματικού και 1 Υπαξιωματικού από την Κύπρο, επί αντικειμένων «Ομάδας Εγγύς Προστασίας».

Η εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιέλαβε αντικείμενα  φρούρησης ευπαθών στόχων, σχηματισμούς πεζής συνοδείας, ασκήσεις μάχης ομάδας προστασίας, αντιμετώπιση απειλών με τεχνικές αυτοάμυνας, βασικές αρχές αυτοκινητοπομπών, διαδικασίες άφιξης και αναχώρησης υψηλών προσώπων, βολές φορητού οπλισμού και βολές μάχης ταχείας αντίδρασης.