Συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη  Europol

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και τη Europol, το διήμερο 7 και 8 Μαρτίου 2024 στην Αθήνα, η εναρκτήρια συνάντηση της επιχειρησιακής δράσης «SHIELD V», για την αντιμετώπιση της διακίνησης παραποιημένων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ.

Η εν λόγω δράση υλοποιείται υπό το συντονισμό της Europol, ενώ ως επικεφαλής συμμετέχουν από κοινού με τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, οι Γαλλικές (French Gendarmerie/OCLAESP), Ισπανικές (Guardia Civil) και Ιταλικές Αρχές.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Αρχών επιβολής του Νόμου από τις συμμετέχουσες χώρες, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Εθνικού Οργανισμού Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, Ανεξάρτητης Αρχής Διαφάνειας καθώς και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Επιπλέον, συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και από INTERPOL, EUROJUST, FRONTEX, Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO), Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) και ιδιωτικούς Φορείς.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, αναλύθηκαν τα αποτελέσματα της τέταρτης φάσης της δράσης και παρουσιάστηκαν υποθέσεις παράνομης διακίνησης φαρμάκων από διεθνικά εγκληματικά δίκτυα (cases studies).

Τέλος, αφού αναλύθηκαν οι σύγχρονες τάσεις στο υπό συζήτηση πεδίο, τέθηκαν οι κατευθυντήριες γραμμές της επόμενης φάσης, με σκοπό την ακόμα πιο αποτελεσματική και συλλογική αντιμετώπιση του φαινομένου της διακίνησης παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, στον τηλεφωνικό αριθμό 11012 ή στη διαδικτυακή πύλη του Ελληνικού Κράτους (gov.gr) «Καταγγελία για οικονομικά εγκλήματα», για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες και επίμεμπτες ενέργειες  ή δραστηριότητες κατά του τομέα της οικονομίας, της δημόσιας περιουσίας, καθώς και της κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωμάτων.