Πίνακες αποτελεσμάτων – επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 27-03-2024 (Ομάδες 801 – 802)

 Πίνακας αποτελεσμάτων αθλητικών δοκιμασιών Ομάδες 801 & 802