Πίνακες αποτελεσμάτων – επιτυχόντων ψυχομετρικών εξετάσεων 26-03-2024 (Ομάδες 601 – 602)