Από την Δευτέρα 11 έως την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2024 διοργανώθηκε από την Διεύθυνση Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας του ΓΕΕΘΑ το Διακλαδικό Σχολείο Εκπαίδευσης του ΝΑΤΟ με αντικείμενο «Στρατηγικός Σχεδιασμός Ανάπτυξης και Μετακίνησης Δυνάμεων» (Strategic Deployment and Movement Planning), στις εγκαταστάσεις της Σχολής Πληροφορικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΣΠΗΥ).

Το Σχολείο διεξήχθη για πρώτη φορά στην Ελλάδα από Κινητή Ομάδα Εκπαίδευσης του NCΙΑ (NATO Communications and Information Agency), και αποσκοπούσε στην εκπαίδευση του προσωπικού σε αντικείμενα στρατηγικού σχεδιασμού μεταφορών, ανάπτυξης συμμαχικών δυνάμεων, διασυνοριακών διελεύσεων και παροχής υποστήριξης φιλοξενούντος έθνους (ΥΦΕ), με τη χρήση της ψηφιακής διασυμμαχικής πλατφόρμας «LOGFAS» (Logistics Functional Area Services).

Στο Σχολείο συμμετείχαν συνολικά 12 στελέχη από τους 3 Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ), ενώ στην τελετή αποφοίτησης παρέστη ο Επιτελάρχης ΓΕΕΘΑ Αντιπτέραρχος (Ι) Κωνσταντίνος Ζολώτας, ο οποίος επέδωσε τα πτυχία στους απόφοιτους.