Μετά τη λήξη της αυτόφωρης διαδικασίας, η εξασφάλιση ασφαλούς χώρου διαμονής θα μπορεί να συνεχίζεται με μέριμνα του ως άνω ορισθέντα ανώτερου Αξιωματικού για όσο διάστημα διαρκεί ο κίνδυνος για τη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα του θύματος.

Στις περιπτώσεις δε, που το θύμα δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του εν λόγω χώρου διαμονής και παραμένει στην οικία του, με μέριμνα του ως άνω ορισθέντα ανώτερου Αξιωματικού, θα λαμβάνονται τα κατά την κρίση του ενδεικνυόμενα μέτρα για την ασφάλεια του θύματος.

Στις περιπτώσεις χρήσης του «Panic Button», αλλά και των εν εξελίξει περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας για τα οποία καλείται το «100», o Επικεφαλής ΣΕΚ σε συνεργασία/επικοινωνία με τον ορισμένο Αστυνομικό Διευθυντή αποστέλλουν πλήρωμα οχήματος της Άμεσης Δράσης (για Αττική και Θεσσαλονίκη) και των Ρ/Τ Διευθύνσεων (για την περίπτωση περιστατικών ανά την ελληνική επικράτεια).

Πώς θα καταγράφεται ένα περιστατικό

Στην κατάθεση του θύματος (κατά περίπτωση) και στη σχετική εγγραφή του περιστατικού στο ΒΑΣ, να αναφέρεται εγγράφως ότι:

ενημερώθηκε το θύμα για τη δυνατότητα μεταφοράς στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία για εξέτασή του και (δεν) δέχτηκε,

ενημερώθηκε το θύμα και δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό για τις υφιστάμενες δομές ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και αρωγής,

ενημερώθηκε για τη δυνατότητα παροχής «Panic Button», όπου αυτό υφίσταται και βάσει των προϋποθέσεων λειτουργίας (π.χ. έξυπνη κινητή συσκευή),

ενημερώθηκε το θύμα για τη δυνατότητα φύλαξης σε ασφαλή χώρο και (δεν) δέχτηκε.

Δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην εγγραφή στο Β.Α.Σ. των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, και έτερων περιστατικών κατ’ έγκληση διωκόμενων που αφορούν ενδοοικογενειακές σχέσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, πλην όμως δεν συνιστούν ενδοοικογενειακή βία και δεν επιθυμεί το θύμα να υποβάλλει έγκληση (π.χ. εξύβριση, φραστικό επεισόδιο).

Καθημερινή αναφορά για τα περιστατικά

Οι εν λόγω εγγραφές θα συγκεντρώνονται σε καθημερινή βάση από τον κατά περίπτωση Διοικητή Υπηρεσίας (π.χ. ΓΑΕΒ ή Α.Τ.) προς ενημέρωση του ως άνω ορισθέντα ανώτερου Αξιωματικού, ο οποίος με τη σειρά του θα υποβάλλει στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης/Α.Ε.Α συνολική κατάσταση σχετικών εγγραφών κάθε Δευτέρα, αρχής γενομένης την 15/04/2024.

cnn.gr