Το ΓΕΣ απέστειλε έγγραφο προς το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της ΕΑΑΣ, σχετικά με τη χορήγηση ξιφών σε Αποστράτους Αξιωματικούς του Στρατού

Ειδικότερα:

Σας γνωρίζουμε κατόπιν ενημερώσεως από το ΓΕΣ, σχετικά με τη χορήγηση ξιφών σε Αποστράτους Αξιωματικούς του Στρατού, ότι:

α. Η Στρατιωτική Υπηρεσία έχει την υποχρέωση να χορηγεί ξίφη σε όλους τους Αξιωματικούς (πέραν των αποφοίτων ΣΣΕ και ΣΣΑΣ) με την ονομασία τους σε Ανθλγούς.

β. Επιπλέον, οι αναδρομικές προβλέψεις σχετικής διαταγής, δηλαδή η χορήγηση ξιφών και σε όσους προήχθησαν προ της εκδόσεώς της (ακόμα και αν έχουν αποστρατευθεί), δημιούργησε την επιπλέον ανάγκη χορήγησης ξιφών σε έναν πολύ μεγάλο αριθμό αποστράτων συναδέλφων.

γ. Ταυτόχρονα, η διαρκής ετήσια ανάγκη χορήγησης ξιφών στους εν ενεργεία Αξκούς που προάγονται στο βαθμό του Ανθλγού (πλην ΣΣΕ και ΣΣΑΣ), καθιστά δυσχερέστατη την εξασφάλιση των απαραιτήτων ξιφών για όλους, καθ’ όσον η προμήθεια αυτών δεν εξαρτάται μόνον από τα διαθέσιμα κονδύλια για την προμήθειά τους, αλλά και από το ρυθμό παραγωγής τους από τον προμηθευτή.

Λαμβανομένων υπόψη αυτών, η Υπηρεσία έχει κατ’ ανάγκην προτεραιοποιήσει τη χορήγηση ξιφών, πρώτα στους εν ενεργεία Αξκούς που προάγονται στον βαθμό του Ανθλγού (πλην ΣΣΕ και ΣΣΑΣ), οργανώνοντας ετήσιες τελετές επίδοσης ξιφών, ενώ καταβάλλει προσπάθεια για την εξασφάλιση επιπλέον τεμαχίων για την χορήγηση ξιφών σε εν αποστρατεία συναδέλφους.

Κατά το έτος 2022, κατέστη για πρώτη φορά δυνατή η χορήγηση ξιφών σε αποστράτους Αξκούς, ενέργεια η οποία έτυχε ιδιαιτέρως ευμενούς υποδοχής από το σύνολο των αποστράτων συναδέλφων. Η χορήγηση αυτή έγινε με βάση την αρχαιότητα (αριθμός μητρώου) των δικαιουμένων.

Σήμερα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε ότι οι αναφερθείσες δυσχέρειες συν τω χρόνω αντιμετωπίζονται και ήδη μπαίνει σε εφαρμογή πρόγραμμα χορήγησης ξιφών σε δικαιούμενους συναδέλφους, αρχικά εν ενεργεία και εν συνεχεία σε εν αποστρατεία, με βάση την αρχαιότητά τους, μέσω των αντιστοίχων κατά τόπους Παραρτημάτων ΕΑΑΣ.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων αποστράτων συναδέλφων.

Δείτε ΕΔΩ το σχετικό έγγραφο του ΓΕΣ.

ΠΗΓΗ: eaasthess.blogspot.com και το έγγραφο από: eaaslarisas.gr