Την κατάργηση όλων των Ειρηνοδικείων της Ηπείρου και την ένταξή τους στα αντίστοιχα Πρωτοδικεία προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και την χωροταξική αναδιάρθρωση των δικαστηρίων που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Τα Ειρηνοδικεία εντάσσονται πλέον στα Πρωτοδικεία, κάτι που, σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης αναμένεται να επισπεύσει τον χρόνο έκδοσης των πολιτικών και ποινικών αποφάσεων, ενώ με την ενοποίηση διπλασιάζεται η “δεξαμενή” των δικαστών, με καταλυτική επίδραση στην ταχύτητα έκδοσης των πρωτοβάθμιων αποφάσεων.

zougla.gr