Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης, μετά την ολοκλήρωση των Προκαταρκτικών Εξετάσεων (ΠΚΕ) των υποψηφίων για τον διαγωνισμό επιλογής στα ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ Ακαδημαϊκού Έτους 2024 – 2025, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 4 Μαρτίου 2024 έως 12 Απριλίου 2024

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

τη διεξαγωγή επαναληπτικών ΠΚΕ από την Τετάρτη 17 Απριλίου έως και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2024 για την περίπτωση των υποψηφίων, που δεν συμμετείχαν λόγω προβλημάτων, που τεκμηριωμένα – βεβαιωμένα δεν μπόρεσαν να αποτραπούν, με μέτρα άκρας σύνεσης και επιμέλειας, κατά τη διάρκεια της περιόδου των ΠΚΕ.

Προς τούτο, αναρτάται η Κατάσταση Υποψηφίων, το Ημερολογιακό Πρόγραμμα Επαναληπτικών ΠΚΕ, καθώς και Οδηγίες προς τους Υποψήφιους για τις ημέρες προσέλευσής τους στις ανωτέρω εξετάσεις.