Αθήνα, 10 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 605/1/27

Προς:1) Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κωνσταντίνο ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

2) Τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχαήλ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ

Κοιν.: Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Δημήτριο ΜΑΛΛΙΟ

Θέμα: «Αποζημίωση και σύνταξη γονέων άτεκνου και άγαμου υπαλλήλου ή στρατιωτικού, θανόντος σε διατεταγμένη υπηρεσία» 

Κύριοι Υπουργοί,

Εκπεφρασμένη βούληση της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και διαρκές αίτημα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, αποτελεί η σταθερή θωράκιση των στελεχών της Ελληνικής Αστυνομίας έναντι των εγγενών κινδύνων του λειτουργήματός τους, έτσι ώστε αυτά να προστατεύονται και να μην καθίστανται θύματα στο βωμό του καθήκοντος. Οποτεδήποτε όμως συντελείται το αναπόδραστο, ο νομοθέτης έχει μεριμνήσει για την εφαρμογή συγκεκριμένων προνοιών υπέρ της οικογενείας τους.

Ωστόσο, στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις» και ειδικότερα  στο άρθρο 105, που τέθηκε πρόσφατα σε δημόσια διαβούλευση, υπάρχει διάταξη για το ένστολο προσωπικό που καταφανώς απέχει από την προαναφερθείσα κυβερνητική βούληση και γι’ αυτό χρήζει άμεσης βελτίωσης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία [παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 2592/1998 (Α΄ 57)] στους γονείς του άγαμου χωρίς τέκνα υπαλλήλου ή στρατιωτικού, εφόσον αυτός πεθάνει στην υπηρεσία πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας, παρέχεται εφάπαξ οικονομικό βοήθημα ύψους 100.000 ευρώ.

Με την υπό προώθηση διάταξη, στους γονείς του θύματος παρέχεται πλέον η δυνατότητα να επιλέξουν ή το εφάπαξ ποσό των 100.000 ευρώ ή τη χορήγηση μηνιαίας συντάξεως και μάλιστα περιορίζοντας αυτήν την πρόνοια μόνο εφόσον το θύμα ήταν ιπτάμενος ή εργαζόμενος σε στρώση ναρκοπεδίων και εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών ή προσωπικό που απασχολείται με την κατάσβεση πυρκαγιών.

Δηλαδή, εφόσον προωθηθεί προς ψήφιση αυτούσια η διάταξη αυτή, θα στερηθούν του εν λόγω ευεργετήματος οι γονείς του θανόντα στρατιωτικού και βεβαίως του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για θάνατο που επήλθε εξαιτίας δολοφονικής επίθεσης από μεμονωμένα άτομα ή ομάδες, τρομοκρατικές και μη,  κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή λόγω της ιδιότητάς του ή για θάνατο που επήλθε εξαιτίας της διατεταγμένης του υπηρεσίας στην Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα. 

Κύριοι Υπουργοί,

Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ατυχής διάκριση που έχει εμφιλοχωρήσει στο υπό προώθηση Σχέδιο Νόμου, δεν σας εκφράζει, αλλά ότι αποτελεί «προϊόν» ελλιπούς ενημέρωσης των συντακτών του, σας καλούμε να υιοθετήσετε τον προβληματισμό και τις παρατηρήσεις μας, ευθυγραμμιζόμενοι με το κοινό περί δικαίου αίσθημα και καταδεικνύοντας εμπράκτως το ενδιαφέρον της πολιτείας για τη θωράκιση του ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και κατ’ επέκταση των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων της Χώρας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η επικινδυνότητα του λειτουργήματός μας δεν επιδέχεται καμία αμφισβήτηση – είναι δε στην ευχέρεια της πολιτείας η θεσμοθέτησή της, όπως επανειλημμένως σας έχουμε επισημάνει- τροποποιήστε τουλάχιστον το άρθρο 105 του υπό προώθηση νομοσχεδίου, όπως σας προτείνουμε, ώστε η νέα ρύθμιση να ισχύει αδιακρίτως για όλους που πραγματικά την δικαιούνται. Οι γονείς των  πεσόντων στο καθήκον συναδέλφων μας, εν κατακλείδι, δικαιούνται του απολύτου σεβασμού όλων μας.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος