Πίνακες αποτελεσμάτων – επιτυχόντων αθλητικών δοκιμασιών 10-04-2024 (Ομάδα 0)