Όπως ενημερώνει το ΓΕΣ, σύμφωνα με έγγραφο που δημοσιοποίησε η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ξ.:

1. Σας υπενθυμίζουμε, κατόπιν του (γ) σχετικού, ότι η θερινή στολή του στρατιωτικού προσωπικού θα φέρεται από τη Δευτέρα 06 Μαΐου 2024 έως και την Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2024, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρ. 6 του (β) όμοιου.

 staratalogia.gr