Πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου 2024 συνάντηση της ΕΑΑΣ με τον Α/ΓΕΣ Αντγο Κωστίδη Γεώργιο.

Την ΕΑΑΣ εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος Υπτγος ε.α. Δεβούρος Ιωάννης, ο Αντιπρόεδρος Αντγος ε.α. Γουμαλάτσος Μιχαήλ και ο Διευθύνων Σύμβουλος Ανχης ε.α. Χρηστίδης Χρήστος.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα πραγματικά συναδελφικό κλίμα αποδεικνύοντας ότι παρά τις προσπάθειες κάποιων κατά το πρόσφατο παρελθόν ο ομφάλιος λώρος που μας συνδέει με τους ε.ε συναδέλφους μας είναι αδιάρρηκτος. Στον κ. Αρχηγό έγινε ενημέρωση για όλα τα τρέχοντα θέματα που απασχολούν τα μέλη μας, καθώς και των προσπαθειών που έχουμε δρομολογήσει για την επίλυσή τους.

Ευχαριστούμε τον κ. Α/ΓΕΣ για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μας για συνάντηση καθώς και για την εγκαθίδρυση της συνεχούς και τακτικής επαφής μας.

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων