Αθήνα, 11 Απριλίου 2024

          Αρ. Πρωτ.: 305/8/12

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Με τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) κ. Λάζαρο ΚΥΡΙΖΟΓΛΟΥ συναντηθήκαμε σήμερα (σ.σ. χθες 11.4.2024)., κατόπιν αιτήματός μας, με βασικό αντικείμενο συζήτησης την απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων των αστυνομικών που έχουν εκλεγεί στα όργανα της αυτοδιοίκησης από το 2023.

Ως γνωστόν, ενώ οι συνάδελφοί μας έχουν ορκιστεί από 4 Ιανουαρίου 2024, εντούτοις δεν έχουν ακόμα λάβει τη σχετική υπηρεσιακή έγκριση για την απόσπασή τους στον τόπο εκλογής τους, όπως ρητά προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος που έχει ανακύψει εδώ και αρκετό καιρό και το οποίο δεν έχει βρει την επίλυσή του παρά τις επισημάνσεις μας προς την Ηγεσία, ο κ. Πρόεδρος δεσμεύτηκε ότι θα απευθυνθεί εγγράφως στην Πολιτική και Φυσική Ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, δεδομένου ότι το δημοκρατικό δικαίωμα των αιρετών εκπροσώπων των τοπικών κοινωνιών να ασκούν απρόσκοπτα τα καθήκοντά τους, δεν επιδέχεται κανένα περιορισμό, ιδίως δε όταν ο διττός τους ρόλος υπηρετεί πολύπλευρα το δημόσιο συμφέρον.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.
O Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος