Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε χθες ότι θα ανοίξει τη χρηματοδότησή της σε στρατιωτικές τεχνολογίες διπλής χρήσης για να υποστηρίξει τις αμυντικές επενδύσεις των χωρών της ΕΕ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ που συνεδρίασαν χθες στο Λουξεμβούργο χαιρέτισαν το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η πρόεδρος της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνο για περαιτέρω ενίσχυση της υποστήριξης της βιομηχανίας ασφάλειας και άμυνας της Ευρώπης και συγκεκριμένα για προσαρμογή του όρου «αγαθών και υποδομών διπλής χρήσης» και την επέκταση των πιστωτικών ορίων της ΕΤΕπ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Υπενθυμίζεται ότι στα συμπεράσματά τους στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 21-22 Μαρτίου, οι 27 ευρωπαίοι ηγέτες υπογράμμιζαν τη δέσμευση της ΕΕ να αυξήσει τη συνολική αμυντική της ετοιμότητα και ικανότητα και καλούσαν την ΕΤΕπ να προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στην αμυντική βιομηχανία και τον ορισμό περί «αγαθών διπλής χρήσης».

Η ΕΤΕπ ανακοίνωσε ότι θα προσαρμόσει την πολιτική της για δανεισμό στη βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική της ικανότητα. Από την 1η Μαΐου θα δημιουργηθεί μια Task Force και ένα «one-stop shop» για τον εξορθολογισμό των διαδικασιών του Ομίλου ΕΤΕπ και, συνεπώς, την επιτάχυνση των επενδύσεων και την πρόσβαση σε 6 δισεκατομμύρια ευρώ που προορίζονται για έργα σε αυτόν τον τομέα.

Η πρόεδρος της ΕΤΕπ Νάντια Καλβίνο παρουσίασε στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (ECOFIN) στο Λουξεμβούργο, το Σχέδιο Δράσης για την Ασφάλεια και την Αμυντική Βιομηχανία του Ομίλου ΕΤΕπ. «Θα ενισχύσουμε και θα επιταχύνουμε την υποστήριξή μας στην ευρωπαϊκή βιομηχανία ασφάλειας και άμυνας, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρηματοδοτική μας ικανότητα και τα υψηλότερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβερνητικά πρότυπα. Ως οικονομικός βραχίονας της ΕΕ, πρέπει να συμβάλλουμε στη διασφάλιση της ειρήνης και της ασφάλειας της Ευρώπης. Το σχέδιο δράσης που τέθηκε σε εφαρμογή σήμερα θα βελτιώσει τις συνθήκες χρηματοδότησης για ευρωπαϊκά έργα. Θα εργαστούμε μαζί με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, για να επιταχύνουμε έργα που διασφαλίζουν την ευημερία των πολιτών μας», δήλωσε η Ν. Καλβίνο.

Στο εξής, η ΕΤΕπ θα παραιτηθεί από την απαίτηση τα έργα διπλής χρήσης να αντλούν περισσότερο από το 50% των αναμενόμενων εσόδων τους από μη στρατιωτική χρήση. Αυτό θα ευθυγραμμίσει τον Όμιλο ΕΤΕπ με δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που περιορίζουν εξίσου τη χρηματοδότησή τους σε εξοπλισμό και υποδομές που εξυπηρετούν αμυντικές και στρατιωτικές ανάγκες, όπως αναγνώριση, επιτήρηση, προστασία και έλεγχος φάσματος, απορρύπανση, έρευνα και ανάπτυξη, εξοπλισμός, στρατιωτικός εξοπλισμός κινητικότητα, έλεγχος των συνόρων και προστασία άλλων κρίσιμων υποδομών και drones.

Ο Όμιλος ΕΤΕπ σχεδιάζει επίσης να ενισχύσει άμεσα τις εταιρικές σχέσεις και τη συνεργασία με βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, μεταξύ άλλων μέσω της υπογραφής και της ενημέρωσης μνημονίων συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ‘Αμυνας και άλλους εταίρους.

Το σχέδιο θα πρέπει να εγκριθεί επίσημα από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ σε συνεδρίαση τον Μάιο.