Μετά την έκδοση των τελικών αποτελεσμάτων παραθερισμού Ε.Α.Α.Α. 2024, προέκυψαν διαθέσιμα κενά δωμάτια/οικήματα, όπως φαίνεται εδώ.