Τη Δευτέρα 22 Απριλίου 2024, ο Διοικητής του 306 Εργοστασίου Βάσεως Τηλεπικοινωνιών (306 ΕΒΤ) Συνταγματάρχης (ΤΧ) Απόστολος Κωνσταντόπουλος και ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» Δρ. κ. Γεώργιος Νούνεσης,  συνυπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Στρατού και του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Κύριος σκοπός του Μνημονίου αποτελεί η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας και η αμοιβαία εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού σε τομείς που εξειδικεύεται κάθε συμβαλλόμενο μέλος. Οι θεματικές ενότητες των εξειδικευμένων τεχνολογιών αφορούν τις τεχνολογίες αισθητήρων, φωτοβολταϊκών συστημάτων με εφαρμογές στον τομέα της άμυνας, παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, τυπωμένων κυκλωμάτων και Μίκρο/Νάνο-ηλεκτρονικών διατάξεων και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων.