Στρατιωτικό – Πολιτικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΜΥΑ Εκπαιδευτικού Έτους 2024-2025