(Προκήρυξη 9Κ/2021 και ν.2643_1998)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΤΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, αναρτώνται πέντε (5) άρχεια αναφορικά με την την ανακοίνωση- πρόσκληση για τη  διενέργεια των Υγειονομικών Εξετάσεων :α) οκτώ (8) υποψηφίων στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας της προκήρυξης 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) μετά τη χορηγηθείσα αναβολή από την Υγειονομική Επιτροπή της Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, και β) είκοσι οκτώ (28) υποψηφίων που έχουν γνωστοποιηθεί στην Υπηρεσία μας ως επιτυχόντες από τις αρμόδιες επιτροπές Δ.ΥΠ.Α του ν.2643/1998:

  1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ 2021 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ- ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ν.2643_1998
  2. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ
  3. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ -ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ Ν.2643_1998
  4. ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 9Κ_2021_ΟΔΗΓΙΕΣ
  5. ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Ν 2643_1998_ΟΔΗΓΙΕΣ