Η οδήγηση σε δρόμους με ομίχλη μπορεί να καταστεί άκρως επικίνδυνη, για το λόγο αυτό και τα αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με εμπρός και πίσω φώτα ομίχλης. Πότε όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσετε;

Σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ., τα φώτα ομίχλης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση ομίχλης, χιονόπτωσης ή καταρρακτώδους βροχής, μόνα τους ή μαζί με τα φώτα διασταύρωσης.

Τεχνικά τώρα μιλώντας, οι κατασκευαστές προτείνουν τη χρήση τους όταν η ορατότητα λόγω ομίχλης είναι χαμηλότερη από τα 50 μέτρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο οδηγός θα πρέπει επίσης να μειώσει ταχύτητα και να ανάψει τόσο τα μπροστινά, όσο και τα πίσω φώτα ομίχλης.

Φώτα ομίχλης πίσω

Ο Κ.Ο.Κ. αναφέρει ότι τα εμπρόσθια φώτα ομίχλης πρέπει να είναι αντιθαμβωτικά, λευκού ή ειδικής επιλογής κίτρινου χρώματος και τοποθετημένα κατά τρόπον ώστε κανένα σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να βρίσκεται ψηλότερα από το ανώτατο σημείο της φωτιστικής επιφάνειας των φώτων διασταύρωσης. Επίσης, το εξωτερικό σημείο της φωτιστικής τους επιφάνειας να μην απέχει περισσότερο από 0,40 μ. από το ανώτατο σημείο της αυτής πλευράς εξωτερικό όριο του οχήματος.

Ως προς τα πίσω φώτα ομίχλης, σύμφωνα πάντα με τον Κ.Ο.Κ., τα αυτοκίνητα και τα ρυμουλκούμενα μπορούν να φέρουν πίσω ένα ή δύο φώτα ομίχλης χρώματος ερυθρού, χωρίς κάποιον άλλο περιορισμό.

Σε κάθε περίπτωση η χρήση των φώτων ομίχλης απαιτεί προσοχή για να μην επηρεάζουμε την ορατότητα και των υπολοίπων οδηγών, αφού δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα ανάβουμε πέρα από τις περιπτώσεις όπου πράγματι χρειάζεται για λόγους ασφαλείας.