Κοινοποιείται το υπ΄ αριθ. 29536 οικ.Φ.211.1/03-06-2024 έγγραφο ΑΠΣ «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη σαράντα τεσσάρων (44) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Δείτε το έγγραφο ΕΔΩ