Κοινοποιείται το υπ’ αριθ. 33066 οικ. Φ. 211.1/18-06-2024 έγγραφο Α.Π.Σ. με θέμα « «Κοινοποίηση πινάκων επιτυχόντων – επιλαχόντων για κάλυψη δεκαέξι (16) κενών θέσεων Πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώμα».

Για να δείτε το έγγραφο, πατήστε εδώ.