Δύο θέματα ενδιαφέρουν κάθε κυνηγό.

Το πρώτο αφορά στις προϋποθέσεις για να έχει κάποιος το δικαίωμα να θεωρήσει άδεια κυνηγίου και το δεύτερο η ευθύνη που έχει κάθε κυνηγός, για τη φύλαξη του κυνηγετικού του όπλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Δασικού Κώδικα, άδεια κυνηγίου δεν δύναται να χορηγηθεί σε ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί: για κακούργημα, για οποιαδήποτε ποινή ή πλημμέλημα, δι’ ο επεβλήθη στέρησης των πολιτικών του δικαιωμάτων.

Για ζωοκλοπή, ζωοκτονία, παράνομη οπλοφορία, παράνομη κατοχή όπλου και παράβαση των διατάξεων περί θήρας.
Για εμπρησμό, ανθρωποκτονία εξ αμελείας και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, εφόσον η τέλεση των αδικημάτων αυτών συνδέεται με την άσκηση θήρας και την προστασία των δασών.

Επίσης, για την άδεια θήρας, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Συνεπώς, όσοι έχουν καταδικαστεί για τα ανωτέρω αδικήματα δεν μπορούν ισόβια να θεωρήσουν άδεια κυνηγίου.

Αν κατά την κυνηγετική περίοδο καταδικαστούμε για τα παραπάνω αδικήματα, τότε αφενός μεν διαγραφόμαστε από μέλος του Κυνηγετικού Συλλόγου, αφετέρου, το παράρτημα της κατοικίας μας υποχρεούται να ανακαλέσει όλες τις άδειες κατοχής κυνηγετικών όπλων που έχουμε και να μας αφαιρέσει όλα τα κυνηγετικά όπλα.

Να σημειωθεί εδώ, ότι όποιος αγοράσει κυνηγετικό όπλο, υποχρεούται μέσα σε τριάντα ημέρες να δηλώσει την αγορά του στο παράρτημα ασφαλείας της περιοχής του το οποίο στην συνέχεια πρέπει να του χορηγήσει άδεια κατοχής του (ΑΚ.Κ.Ο.). Αν παραλείψει να το δηλώσει τότε τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 1 χρόνο.

Το δεύτερο θέμα είναι εξίσου πολύ σοβαρό και δημιουργεί πολλά προβλήματα, είναι η ασφαλής φύλαξη του κυνηγετικού όπλου. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου περί όπλων για να μπορεί κάποιος να είναι κάτοχος κυνηγετικού όπλου, πρέπει να έχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξής του. Αυτό σημαίνει ότι δεν συγχωρείται ούτε ελαφρά αμέλεια ως προς τη φύλαξή του.

Για να αντιληφθείτε τη σοβαρότητα αυτής της υποχρέωσης, σας παραθέτω ενδεικτικά δύο παραδείγματα. Προ ετών στην Κρήτη, κάποιος γευμάτιζε σε εστιατόριο. Το κυνηγετικό του όπλο το είχε μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητό του. Κάποιος ή κάποιοι έσπασαν το παρμπρίζ και έκλεψαν το όπλο.

Δήλωσε την απώλεια όπως όφειλε και όπως είχε υποχρέωση στην Αστυνομική Αρχή. Τότε, παρόλο ότι υπήρχε διάρρηξη και μάλιστα θρασεία (ημέρα) διαπιστωμένη από την αστυνομία, εντούτοις του αφαιρέθηκε και η άδεια κατοχής του κλαπέντος όπλου και των άλλων δύο όπλων που είχε. Αναγκάστηκε να τα πουλήσει για να μην δημευθούν.

Η δεύτερη περίπτωση αφορά διάρρηξη που έγινε σε κατοικία, από ληστές μέσα στη νύχτα και μαζί με άλλα κλαπέντα κινητά εκλάπη και το κυνηγετικό όπλο του ιδιοκτήτη. Η συνέχεια είναι η ίδια με την προηγούμενη περίπτωση. Αφαίρεση άδειας κατοχής. Γι’ αυτό να είσαστε πάντα προσεκτικοί.

Του Ηλία Μπεκιάρη δκηγόρου

Πηγή