Η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού στη σελίδα της αναφέρει:

Μετά την παρέλευση αρκετών ημερών, υπεγράφη σήμερα από τον κ. ΥΕΘΑ ,η καταβολή του 13ου έκτακτου μερίσματος για το έτος 2022 από το ΜΤΣ, στους δικαιούχους.

Οι προσπάθειες της Ενώσεως Αποστράτων Αξκών Στρατού και του ΜΤΣ, είχαν θετική κατάληξη.

Ακριβής ημερομηνία καταβολής του μερίσματος θα γνωστοποιηθεί από το ΜΤΣ.

Το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων