Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος συμμετείχε στην Σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής του NATO σε επίπεδο Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων (Military Committee Conference in Chiefs of Defence Session – MCCS), η οποία διεξήχθη στο Στρατηγείο της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες υπό τον Πρόεδρό της Admiral Rob Bauer.

Τις εργασίες της Συνόδου προλόγισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κ. Jens Stoltenberg, ο οποίος αναφέρθηκε στις τρέχουσες εξελίξεις και στους πολιτικοστρατηγικούς στόχους της Συμμαχίας και επισήμανε τις προτεραιότητες που θέτει εφεξής η Συμμαχία στο πλαίσιο αντιμετώπισης των προκλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους της Λιθουανίας.

Στην Σύνοδο συμμετείχαν ο Ανώτατος Διοικητής των Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης (Supreme Allied Commander Europe – SACEUR) General Christopher G. Cavoli, ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Μετασχηματισμού (Supreme Allied Commander Transformation – SACT) General Philippe Lavigne, o Φινλανδός Αρχηγός Ενόπλων Δυνάμεων για πρώτη φορά διά ζώσης, ο Σουηδός ομόλογός του ως προσκεκλημένος της Συμμαχίας, και συζητήθηκαν θέματα ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας.

Οι Αρχηγοί αρχικά ενημερώθηκαν και συζήτησαν για την εξελισσόμενη Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την εξέταση της περαιτέρω υποστήριξης των αμυντικών δυνατοτήτων της από τα κ-μ της Συμμαχίας, καθώς και της προσπάθειάς της να διασφαλίσει την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα.

Ακολούθησε ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με τις απαιτούμενες ενέργειες που οφείλουν να ληφθούν για την εφαρμογή και ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αμυντικής και αποτρεπτικής διάταξης της Συμμαχίας, στο πλαίσιο της επικείμενης Συνόδου Κορυφής στο Βίλνιους.

Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή επικεντρώθηκε στην πρόοδο υλοποίησης των Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων εστιάζοντας στην διαδικασία έγκρισης των Περιoχικών Σχεδίων (Regional Plans), τα οποία αποτελούν βασικό στοιχείο τόσο για την αναθεώρηση των Σχεδίων Στρατηγικού Επιπέδου όσο και για τον μετέπειτα Τακτικό Σχεδιασμό, στην Απαίτηση Δυνάμεων της Δομής Διοίκησης (Force Structure Requirement – FSR) καθώς και στις νέες Διευθετήσεις Διοίκησης  και Ελέγχου (Command and Control – C2), στο πλαίσιο υλοποίησης του Θεσμικού Κειμένου της Συμμαχίας για την «Αποτροπή και Άμυνα στην Ευρω-Ατλαντική Περιοχή» (Deterrence and Defence of the Euro-Atlantic Area – DDA).

Κατά την τελευταία ενότητα της Συνόδου, η Στρατιωτική Επιτροπή εστίασε στην παροχή πρόσθετων κατευθύνσεων και καθοδήγησης σχετικά με την αναθεωρημένη αμυντική διάταξη του ΝΑΤΟ, καθώς και με την οικοδόμηση και αναβάθμιση των εταιρικών σχέσεων της Συμμαχίας.