Εγγραφές Τέκνων Στρατιωτικού και Πολιτικού Προσωπικού για το Σχολικό Έτος 2023-2024 στο Β/Ν Σταθμό της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας