O ΣΑΣΜΥ μετά από την ενημέρωση των μελών του για καθυστερήσεις στην απονομή ξίφους απέστειλε έγγραφο προς τον κ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας με κοινοποίηση στον κ. ΥΦΕΘΑ όπως και στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων καθώς και στο ΓΕΕΘΑ – ΓΕΣ προτείνοντας λύση υποβάλλοντας ταυτόχρονα και κατάσταση με 32 μέλη του( Αξιωματικούς ε.α) τα οποία έχουν αποστρατευτεί και δεν έχουν λάβει το δικαιούμενο ξίφος ώστε να ληφθούν οι απαιτούμενες ενέργειες για την χορήγηση τους.

Είναι σε όλους γνωστό πως οι πάσης φύσεως τιμητικές διακρίσεις έχουν ξεχωριστή σημασία για τα στελέχη των ΕΔ. Δυστυχώς όμως, οι απονομές ξιφών στους νέους Αξιωματικούς (αποφοίτους ΑΣΣΥ) υλοποιούνται από πλευράς της υπηρεσίας με χαρακτηριστική καθυστέρηση μετά την παρέλευση αρκετών ετών από τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος, διότι δεν εναρμονίζεται στοιχειωδώς ο χρόνος απονομής με τις φάσεις της σταδιοδρομικής εξέλιξης, όπως διαμορφώνονται σήμερα. Κάτι ανάλογο βέβαια ισχύει και για τις ηθικές αμοιβές (απονομές μεταλλίων και διαμνημονεύσεων). Το παραπάνω γεγονός συνιστά συστηματική παραγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας της προσφοράς των στελεχών των ΕΔ, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ηθικής τάξεως.

Το ξίφος του Αξιωματικού δεν αποτελεί ένα συνηθισμένο υλικό που χορηγεί η υπηρεσία, αλλά αντιπροσωπεύει ύψιστες αξίες, αρχές και ιδανικά. Ιστορικά είναι απόλυτα και άρρηκτα συνυφασμένο με τη στρατιωτική τιμή και ανδρεία. Η τελετή απονομής είναι μια μοναδική στιγμή, αποτελεί ορόσημο χαραγμένο βαθιά στη μνήμη όλων των Αξιωματικών, ανεξαρτήτως προέλευσης. Η αδυναμία απονομής του δικαιούμενου ξίφους, απαξιώνει το έργο και την ιστορική διαδρομή όλων των συναδέλφων που εργάστηκαν αδιάκοπα επί 19 και πλέον έτη για να εξελιχθούν στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού και να ενταχθούν στις τάξεις των Αξιωματικών.

Κατόπιν των παραπάνω, είναι επιτακτική η άρση της συγκεκριμένης αδικίας μέσω πρόβλεψης, επί πάγιας βάσης, για την εύρυθμη προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού, προκειμένου να καλύπτονται πλήρως οι κατ’ έτος διαμορφούμενες ανάγκες.

Για την περαιτέρω δε τυποποίηση της όλης διαδικασίας, προτείνεται η τροποποίηση του (β) σχετικού ώστε να καθιερωθεί συγκεκριμένα η 21η Νοε εκάστου έτους (Ημέρα ΕΔ) ως σταθερό χρονικό ορόσημο διεξαγωγής των τελετών απονομής ξιφών στους νεοπροαχθέντες Αξιωματικούς (πλην ΑΣΕΙ). Οι ως άνω τελετές κρίνεται απαραίτητο να διοργανώνονται παγίως σε ετήσια βάση, με την αρμόζουσα μεγαλοπρέπεια.

Επιπρόσθετα διαπιστώθηκε ότι λόγω της μη πρόβλεψης και εύρυθμης τακτικής απονομής ξίφους στους απόφοιτους ΣΜΥ πολλά μέλη μας έχουν αποστρατευτεί χωρίς να λάβουν την χορήγηση του ξίφους.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση υφίσταται μια παγιωμένη παθογένεια και η συνεχιζόμενη αδιαφορία εκ μέρους της Πολιτείας είναι προδήλως αδικαιολόγητη, παρακαλείσθε για την αποκατάσταση της τάξης και την οριστική διευθέτηση του συγκεκριμένου ζητήματος, κατά τρόπο δίκαιο, καθόσον αποτελεί ένα εξόχως σοβαρό ζήτημα ηθικής τάξης για μεγάλη μερίδα συναδέλφων αποφοίτων ΑΣΣΥ.

Σήμερα που βιώνουμε ως κοινωνία μια βαθιά αξιακή κρίση, οφείλουμε με κάθε τρόπο να διαφυλάξουμε τις ιστορικές παρακαταθήκες που μας παρέδωσαν οι πρόγονοι μας και οι οποίες σφυρηλατήθηκαν με ατσάλι, ιδρώτα και αίμα στα πεδία των μαχών. Οι τιμημένη στολή του Έλληνα Αξιωματικού και τα βασικά παρελκόμενα αυτής δεν μπορεί να θεωρούνται πολυτέλεια.

Για την ηθική αλλά και ουσιαστική αποκατάσταση όσων μελών μας έχουν αποστρατευτεί ,χωρίς να τους χορηγηθεί το δικαιούμενο ξίφος, σας υποβάλλουμε συνημμένα κατάσταση αυτών για την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας με την συμπερίληψη των μελών μας στην επόμενη χορήγηση.

Καθυστέρηση-Απονομής-ΞίφουςΑξιωματικών-Αποφοίτων-ΣΜΥ