Προκήρυξη πρόσληψης με επιλογή, διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μας (Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Φρουρών (Κ.Ε.Ει.Φ.) που θα λειτουργήσει στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου με έναρξη των εκπαιδεύσεων εντός του έτους 2024 σε εκπαιδευόμενους Ειδικούς Φρουρούς , προς συμμόρφωση δικαστικών αποφάσεων, με διάρκεια θεωρητικής εκπαίδευσης έως δύο μήνες.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ 

Δείτε την Περίληψη της Προκήρυξης εδώ 

φωτογραφία αρχείου