Εκπαιδευτικό Προσωπικό Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 της 123 ΣΤΕ/ΚΕΣΜ