Στο πλαίσιο υλοποίησης των διαδικασιών (Abbreviated Portfolio of Evidence), που απαιτούνται για την πιστοποίηση της Ελληνικής Ευρωπαϊκής ικανότητας ‘Έρευνας και Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον – Medium Urban Search and Rescue Team (GR/MUSAR) – σύμφωνα με τις απαιτήσεις του International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG), διεξήχθη το χρονικό διάστημα 09 και 10 Μαΐου 2023 άσκηση πεδίου με σενάριο σεισμό, στο Κέντρο Eκπαίδευσης του Πυροσβεστικού Σώματος – Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στη Νέα Μάκρη Αττικής.

Η άσκηση είχε διάρκεια τριάντα δύο (32) ώρες και περιλάμβανε ημερήσια και νυχτερινά σενάρια. Επιπροσθέτως, αποτέλεσε προσομοίωση της ενεργοποίησης και κινητοποίησης της ελληνικής Ομάδας (Module), (GR/MUSAR), σε διεθνή αποστολή.

Μέσω της άσκησης αυτής καθώς και άλλων εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναπτύχθηκαν, δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας, ως δεξαμενή στελεχών, του κορμού της Ελληνικής Ομάδας στην Έρευνα και Διάσωση σε αστικό περιβάλλον.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι της άσκησης κάλυπταν όλο το εύρος των λειτουργειών και των  φάσεων του κύκλου λειτουργίας της Ελληνικής Ευρωπαϊκής ικανότητας ‘Έρευνας και Διάσωσης σε αστικό περιβάλλον (GR/MUSAR) και ειδικότερα: Διοίκηση – Management, Επιμελητεία – Logistics, Τεκμηρίωση – Documentation, Τεχνική Υποστήριξη – IT Support, Επικοινωνίες – Communication και Επιχειρήσεις – Operations.

Επιπλέον, μέσω της άσκησης αξιολογήθηκαν οι υφιστάμενες επιχειρησιακές διαδικασίες λειτουργίας της Ελληνικής Ομάδας, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο εγχειρίδιο του INSARAG και συγκεκριμένα:

  • στη πρακτική εξάσκηση και αξιολόγηση της Ομάδας στις διαδικασίες ενεργοποίησης, κινητοποίησης και επιχείρησης,
  • στη γνωριμία και την εξοικείωση με τις διαδικασίες αποστολής σε διεθνές περιβάλλον,
  • στην ικανότητα δημιουργίας και λειτουργίας On Site Operations Coordination Centre (OSOCC), Reception Departure Centre (RDC) και Usar Coordination Centre (UCC),
  • στην ικανότητα αναγνώρισης κατάλληλης τοποθεσίας για δημιουργία και λειτουργία βάσης επιχειρήσεων, Base of Operations (BoO),
  • στην  εξασφάλιση επικοινωνιών σε περιβάλλον καταστροφής,
  • στη χρήση συστημάτων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφορίας σε διεθνές περιβάλλον (vOSOCC, INSARAG forms, ICMS),
  • στην εφαρμογή και αξιολόγηση τεχνικών διείσδυσης σε ερείπια,
  • στην εργασία και κίνηση σε περιορισμένο χώρο,
  • στη διάσωση απο ύψος (τεχνικές διπλού σχοινιού) και
  • στην έρευνα και διάσωση σε ερείπια με χρήση διασωστικού εξοπλισμού (κάμερες, γεώφωνα) καθώς και με διασωστικούς σκύλους

Στην άσκηση έλαβαν μέρος συνολικά 46 πυροσβέστες από την 1η, 2η, 6η, 7η και 8η ΕΜΑΚ, καθώς και η ομάδα του Ειδικού Τμήματος Ιατρικής Καταστροφών του Ε.Κ.Α.Β. με έξι (6) στελέχη εκ των οποίων δύο (2) ιατροί και τέσσερις (4) διασώστες.

Ως Παρατηρητές, παρακολούθησαν την άσκηση, οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί της Σχολής Αξιωματικών και οι Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί εκ Πυρονόμων της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

Στην άσκηση παρευρέθηκαν, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Γεώργιος Πουρναράς, ο Υπαρχηγός του Σώματος Αντιστράτηγος Μάριος Αποστολίδης  και ο Προϊστάμενος Κλάδου Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων Υποστράτηγος Αθανάσιος Μπαλάφας.