Στο πλαίσιο της ανάδειξης του έργου της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας λειτουργεί από το 2005 στη Λάρισα, στο Στρατόπεδο «ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ» το μουσείο της Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Ο αριθμός των εκθεμάτων του Μουσείου ανέρχεται στα 1036 από τα οποία τα 598 αφορούν σε ιππωνιακά υλικά, 335 σε υγειονομικά υλικά και 103 σε βιβλία και εγχειρίδια ενώ πλούσιος είναι και ο αριθμός των φωτογραφιών.

Το Μουσείο διαφυλάττει ένα αξιόλογο μέρος της παράδοσης του Ελληνικού Στρατού, επιπλέον επαναφέρει στη μνήμη όλων παλιές ειδικότητες οπλιτών που έχουν εκλείψει, όπως εκείνες του ημιονηγού, του ανεφοδιαστή, του νοσοκόμου κτηνών, του πεταλωτή, του πεταλουργού και του σαγματοποιού.