Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Στις 10 Μαΐου 2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β΄ 3267) η υπ’ αρ. Φ.454/11/229946/Σ.3662/10-05-2023 απόφαση, που αφορά σε ευεργετικά μέτρα και διοικητικές διευκολύνσεις για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, αντικαθιστώντας την αντίστοιχη προϊσχύσασα υπ΄ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφαση ΥΕΘΑ (Β΄1139). Μεταξύ άλλων, με την ισχύουσα απόφαση:

– Παύει να υπόκειται πλέον σε χρονικό περιορισμό η δυνατότητα στέγασης των στελεχών με σύζυγο ή τέκνο ΑμεΑ σε οικήματα των Ενόπλων Δυνάμεων.

– Προστέθηκε ως προϋπόθεση στον ορισμό των ΑμεΑ, πέραν του ποσοστού αναπηρίας τουλάχιστον 67%, και η ανικανότητα για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα ή εργασία, όσον αφορά στα ενήλικα άτομα.

2. Από την έναρξη ισχύος της νέας απόφασης, το ΥΠΕΘΑ έχει λάβει αριθμό επιστολών από στελέχη και μέλη των οικογενειών τους, με τις οποίες εκφράζονται προβληματισμοί για το εάν η ως άνω προσθήκη περιορίζει τελικώς τη δυνατότητα υπαγωγής των στελεχών στα ευεργετικά μέτρα.

3. Την παρούσα χρονική περίοδο, το ΥΠΕΘΑ εξετάζει τις επίμαχες διατάξεις, ούτως ώστε να δοθούν οι αναγκαίες οδηγίες επί της διευκρινιστικής διαταγής που αναμένεται να εκδοθεί. Σε καμία περίπτωση πάντως, δεν θα ισχύσει κάτι που θα μειώνει ή θα περιορίζει τα ευεργετήματα.