Στη χρηματοδότηση της ανανέωσης της θητείας  οκτακοσίων  (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) στις Διευθύνσεις Ανατολικού Αιγαίου προχωράει η Διαχειριστική Αρχή του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Ελληνικής Αστυνομίας για την προστασία και την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της χώρας μέσω της ανανέωσης της  θητείας οκτακοσίων (800) Συνοριακών Φυλάκων Ορισμένου Χρόνου (Σ.Φ.Ο.Χ.) στις Διευθύνσεις Ανατολικού Αιγαίου.

Η δράση έχει διάρκεια το σύνολο της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 114.000.000 ευρώ.

Η δράση θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση από το Ελληνικό Πρόγραμμα του Μέσου Χρηματοδοτικής Στήριξης για τη Διαχείριση των Συνόρων και την Πολιτική Θεωρήσεων του Ταμείου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Συνόρων της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.