Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11/06-07-2023 απόφαση του Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και την υπ. αριθ. 27/11-07-2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ εγκρίθηκαν οι πίνακες μοριοδότησης των υποψηφίων εκπαιδευομένων για την παρακολούθηση του 28ου Μετεκπαιδευτικού Προγράμματος στην ΕΠΙ για τα τμήματα Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου για την εκπαιδευτική περίοδο 2023-2024.

Αποτελέσματα:

Πίνακας μοριοδότησης 28ου ΕΠΙ Τμήματος Αθήνας

Πίνακας μοριοδότησης 28ου ΕΠΙ Τμήματος Θεσσαλονίκης

Πίνακας μοριοδότησης 28ου ΕΠΙ Τμήματος Πάτρας

Πίνακας μοριοδότησης 28ου ΕΠΙ Τμήματος Ηρακλείου