Διεξαγωγή της διαδικασίας Yψομέτρησης

  1. Ανακοινώνεται ότι, την 24-08-2023, ημέρα Πέμπτη, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων του διαγωνισμού απευθείας Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Οικονομικού έτους 2022, όπως αυτός καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης. 
  2. Οι υποψήφιοι/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα πρέπει να παρουσιασθούν για ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗ την 13-09-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30 π.μ., στη Σχολή Λιμενοφυλάκων (ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ).
    ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει σε κάθε διαδικασία του διαγωνισμού να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους και να τηρούν τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία έναντι του COVID-19.
  3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της Υψομέτρησης, οι υποψήφιοι/ες που θα παρουσιασθούν και θα επιτύχουν σε αυτή, προγραμματίζεται να υποβληθούν σε Υγειονομικές εξετάσεις την 18-09-2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 π.μ. και ακολούθως, να παραπεμφθούν στην Ανωτάτη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) κατά τις ημερομηνίες 19-09-2023 ή/και 20-09-2023, ημέρες Τρίτη και Τετάρτη αντίστοιχα και από ώρα 07:30 π.μ. Κατά την παρουσίασή τους οφείλουν να προσκομίσουν όλες τις προβλεπόμενες από την Προκήρυξη εργαστηριακές εξετάσεις/ γνωματεύσειςΕν συνεχεία, όσοι/ες κριθούν ως υγειονομικώς Κατάλληλοι/ες, θα υποβληθούν στην αθλητική δοκιμασία της κολύμβησης, καθώς και σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες. Λεπτομέρειες και αναλυτικό πρόγραμμα, για τις αναφερόμενες στην παρούσα παράγραφο διαδικασίες, θα γνωστοποιηθούν με νεώτερη σχετική ανακοίνωση η οποία θα αναρτηθεί ομοίως στην ιστοσελίδα του Λ.Σ.– ΕΛ.ΑΚΤ. (www.hcg.gr), καθώς και στο κτίριο του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.