Την Τρίτη  19 Σεπτέμβριου  2023 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί πρακτική Άσκηση των ομάδων αντιμετώπισης ρύπανσης ξηράς και θάλασσας του Ο.Λ.Η. Α.Ε. στο Λιμένα Ηρακλείου, στην αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού ρύπανσης της θάλασσας .

Η εκπαίδευση και η άσκηση συνδιοργανώνονται υπό τον συντονισμό του Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Μηνά Παπαδάκη, του προέδρου του Ο.Λ.Η. Α.Ε. κ. Ιωάννη Βαρδαβά, των  διευθυντών & ΥΑΛΕ του Ο.Λ.Η. Α.Ε. (κ. Φραγκάκης, κ.Τσιμπλοστεφανάκης , κ.Καμπανα , κ.Παξιμαδάκη ),του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και του τμήματος  Π.Θ.Α.Π του Κ.Λ/Χ Ηρακλείου  και της  Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος  Α.Ε.   σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τους φορείς διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων (ΠΔ 55/1998, ΠΔ 11/2002, κύρωση της συνθήκης OPRC 1990).

Πέρα από το καθαρά  πρακτικό  κομμάτι , γίνεται εξειδικευμένη ανάλυση στους κινδύνους και τα ενδεχόμενα περιστατικά που θα  κληθεί  να αντιμετωπίσει  ο  Ο.Λ.Η.   με έμφαση στις  τεχνικές συμβουλές  και την μετάδοση της εμπειρικής  λύσης  .

Θα παρουσιαστούν  λύσεις , ενέργειες  και κινήσεις  επικεντρωμένες  στην πράξη και όπως αυτές έχουν εφαρμοστεί αποτελεσματικά κατά  δεκάδες ναυάγια ,  με την αποτελεσματική  χρήση του εξοπλισμού , των πλωτών και των άλλων υποδομών της εγκατάστασης  και στα προβλήματα   που πιθανόν να προκύψουν κατά την διαχείριση ενός περιστατικού θαλάσσιας  ρύπανσης.