Σε συνέχεια ενημερώσεων του ΓΕΕΘΑ σχετικά με την συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κακοκαιρίας στην Θεσσαλία, τα στοιχεία του διατιθέμενου στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) προσωπικού και μέσων, επικαιροποιούνται ως εξής:

ΕΜΠΕΠΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΜΕΣΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • 413 άτομα
 • 28 άτομα ΕΔΛΟ ΠΒΧ σε 5 ομάδες
 • 80 πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί
 • 5 Αξιωματικοί Υγειονομικού
 • 40 άτομα για αποκομιδή νεκρών ζώων

ΔΙΑΤΕΘΕΝΤΑ ΜΕΣΑ

 • ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ
 • Μηχανήματα έργου: 72
 • Οχήματα γενικής χρήσης: 70
 • Οχήματα ΠΒΧ: 4
 • Γέφυρες: 1
 • Γεννήτριες: 8
 • Λέμβοι απεγκλωβισμού: 31
 • Ασθενοφόρα: 2
 • Λεωφορεία: 9
 • ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
 • Ε/Π CH-47D: 1
 • Ε/Π S-70: 1
 • Ε/Π UH-1H: 3
 • Ε/Π ΑΒ 205: 1
 • Ε/Π Β-212:1
 • ΜΕΣΑ Π/Ν
 • 1 Αρματαγωγό
 • ΔΙΑΦΟΡΑ
 • Καύσιμα: 88.135lt
 • Ράντζα: 1.140
 • Κουβέρτες: 1.540
 • Υποθέματα: 400
 • Τραπέζια: 10
 • Καρέκλες: 42
 • 5 Σκηνές

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ

 • 236 άτομα

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • 173 άτομα

ΜΕΣΑ

 • ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ
 • Μηχανήματα έργου: 19
 • Οχήματα γενικής χρήσης: 145
 • Λεωφορεία: 78
 • ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΜΕΣΑ
 • Α/Φ C-130: 1
 • Ε/Π ΝΗ-90: 1
 • ΜΕΣΑ Π/Ν
 • 1 Πλοίο Ταχείας Μεταφοράς.
 • ΔΟΜΕΣ
 • Διάθεση ΚΑΑΥ Πλαταμώνα, Μαλακίου, Λεπτοκαρυάς και ΚΕΔΑ Σκοτίνας για φιλοξενία πληγέντων.