Ειδοποίηση που αφορά στην αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για το έργο «Κατασκευή νέου, αναβάθμιση – επισκευή υφιστάμενου τεχνητού εμποδίου και συνοδών έργων κατά μήκος της οριογραμμής της Ελληνοτουρκικής Μεθορίου στην Π.Ε. Έβρου»

Δείτε την ειδοποίηση εδώ