Οι εκλογές για την ανάδειξη ενός αιρετού εκπροσώπου όλων των εργαζομένων (πλην ιατρών) και ενός αιρετού εκπροσώπου υπηρετούντων ιατρών Ε.Σ.Υ. (μόνιμων & επί θητεία) στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΑΒ, θα διεξαχθούν στις 07 Δεκεμβρίου 2023, ημέρα  Πέμπτη και ώρες από 08:Ο0 π.μ. έως 17:00 μ.μ. στο χώρο της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ.

Παρακαλούμε όπως το υπενθυμίζετε μέσω ανακοινώσεων από τον ασύρματο της Υπηρεσίας ανά τακτά χρονικά διαστήματα καθημερινά, ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως όλο το προσωπικό ευθύνης σας που το αφορά.

Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΕΠ. ΤΣΑΤΣΑΝΙΑ