Από τη Δευτέρα 23 έως και την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε η 1η Εκπαιδευτική Επιστημονική Δραστηριότητα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Εκμετάλλευση των Μετεωρολογικών Δορυφόρων (EUMETSAT), με τη συμμετοχή 30 νέων επιστημόνων, μεταπτυχιακών φοιτητών και νέων ερευνητών από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα των κρατών-μελών του Οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες απέκτησαν βασικές γνώσεις στις αρχές τηλεπισκόπησης των δεδομένων και των προϊόντων των μετεωρολογικών δορυφόρων του EUMETSAT, την ενσωμάτωση των δεδομένων και των προϊόντων στα επιστημονικά τους έργα και την έρευνα που διεξάγουν στα Ακαδημαϊκά τους Ιδρύματα. Συμμετείχαν σε ενημερωτικές διαλέξεις και απέκτησαν πρακτική εμπειρία στην οπτικοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων.

Η δραστηριότητα είναι μια συνεργατική προσπάθεια ανάμεσα στην ΕΜΥ και τον EUMETSAT με στόχο να ενισχύσει την συνεργασία των Μετεωρολογικών Υπηρεσιών των μελών-κρατών του Οργανισμού και των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων.