Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023

Αρ. Πρωτ.: 302/2/94

Προς:  Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο κ. Λάζαρο ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.: 1) Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης & Ανθρώπινου Δυναμικού Υποστράτηγο κ. Χρήστο ΚΟΝΔΥΛΗ

          2) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Θέμα: «Παράταση του χρόνου διάνυσης βραχείας αδείας έτους 2023»

Κύριε Αρχηγέ,

Μετά από μια μακρά περίοδο μετ΄ εμποδίων χορήγησης των αδειών αστυνομικού προσωπικού λόγω των εκτάκτων συνθηκών εργασίας που επέβαλλαν την περιορισμένη άσκηση του δικαιώματος αυτού, φρονούμε ότι η επιστροφή στην αστυνομική κανονικότητα, επιτρέπει πλέον την εξομάλυνση της λήψης των αδειών που δικαιούται το αστυνομικό προσωπικό ετησίως.

Όπως γνωρίζετε, ήδη, δεν κατέστη εφικτό να αξιοποιηθεί τους θερινούς μήνες το δικαίωμα χορήγησης βραχείας άδειας λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών, των εκλογικών αναμετρήσεων (Βουλευτικών – Αυτοδιοικητικών), αλλά και των προγραμματισμένων για το ίδιο διάστημα θερινών αδειών.

Αιτούμαστε, ειδικότερα, την παράταση του χρόνου διάνυσης της βραχείας άδειας, έτους 2023, έως και την 31-03-2024, ικανοποιώντας εύλογα αιτήματα συναδέλφων μας. 

 Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

O Πρόεδρος                             Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος