Από 13 έως 17 Νοεμβρίου 23 και στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αρμενίας έτους 2023, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση 13 Αξιωματικών, 5 από την Ελλάδα, 3 από την  Κύπρο και 5 από την Αρμενία, στο πρόγραμμα εξομοίωσης χαμηλού επιπέδου, στο Κέντρο Εξομοιωτών (ΚΕΞ) στην Αλεξανδρούπολη.

Η εκπαίδευση περιέλαβε ασκήσεις εξομοίωσης στην τακτική χρησιμοποίηση του Ουλαμού Μέσων Αρμάτων, με τη χρήση των επιτραπέζιων σταθμών εξομοίωσης Leopard 1A5, σε ρεαλιστικά σενάρια επιθετικών και αμυντικών επιχειρήσεων. Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν μεταξύ άλλων στην έκδοση διαταγής επιχειρήσεων, καθώς και στην αίτηση έμμεσων πυρών.