Μετά την κρίση των υποστρατήγων συνεχίστηκαν οι κρίσεις των Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας από το Ανώτατο Συμβούλιο του Σώματος, υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Πασχάλη Συριτούδη και Γεώργιου Μιχαλόπουλου

Ανάμεσα σε αυτούς που κρίθηκαν προακτέοι στον βαθμό του υποστρατήγου, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, και ο Ταξίαρχος ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Νικόλαος.

Με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αντιστράτηγου Δημήτριου Μάλλιου ο υποστράτηγος Νίκος Σπυριδάκης από τη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου μετακινείται στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης,