Την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024 πραγματοποιήθηκε κινητοποίηση των εργαζομένων του ΝΙΜΤΣ, λόγω των πρόσφατων δημοσιευμάτων σχετικά με την αλλαγή της αποστολής του Νοσηλευτικού Ιδρύματος και των πάγιων αιτημάτων που αφορούν πρόσληψη προσωπικού, Ανθυγιεινό επίδομα, οργανόγραμμα, τεχνικό εξοπλισμό.

Στην κινητοποίηση συμμετείχε η Ένωση Αποστράτων Αξκων Στρατού , δια του προέδρου της, ο οποίος και απηύθυνε χαιρετισμό.

Η Ε.Α.Α.Σ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και εργάζεται για την πλήρη αξιοποίηση του Νοσοκομείου, ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου νοσηλεία στους δικαιούχους του και φυσικά να παραμείνει στην εποπτεία και έλεγχο του ΥΠΕΘΑ.

Ουδεμία αλλαγή τόσο στο ιδιοκτησιακό όσο και στο εποπτικό καθεστώς του Νοσοκομείου, είναι ανεκτή!

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων

 eaas.gr